Bổn tôn bạch văn thù khai mở trí tuệ và giải nghiệp nhằm tăng thọ mạng

Ngày đăng: 09/01/2020

BỔN  TÔN BẠCH VĂN THÙ KHAI MỞ TRÍ TUỆ VÀ GIẢI NGHIỆP NHẰM TĂNG THỌ MẠNG

Như mọi người đều biết trong hàng Bồ Tát, Ngài Văn Thù thường được xưng là trí tuệ đệ nhất. Y theo Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh: Phần bản Đức Văn Thù xưa là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật cũng gọi là Văn Thù Phật, mật giáo gọi là Cát Tường Kim Cương hay Bát Nhã Kim Cương. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát tiếng Phạn gọi là Mạn Thù Sư Lợi (Manjushri) dịch là Diệu Cát Tường, Diệu Âm, Phổ Thư, Nhu Thư, Kính Thư … trong Hiển giáo thường cùng với Phổ Hiển Bồ Tát thành đôi, thường thị giả bên tả và bên hữu Phật Thích Ca Mâu Ni, chuyên giữ Môn Trí Tuệ.

  1. Đôi Nét Về Hóa Thân Đức Văn Thù: Bạch Văn Thù

 

  • Sự tưởng biến hoá của Đức Văn Thù rất nhiều như Hài Đồng Văn Thù, Ngữ Sư Tử Văn Thù, Ngữ Vương Văn Thù, Bạch Văn Thù, Hắc Văn Thù, Hồng Văn Thù…

 

 

 

  • Bạch Văn Thù là một trong những Hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Phật giáo Tạng truyền cũng gọi Bạch Văn Thù là Trí tuệ luân Văn Thù. Bởi vì, vị bản tôn này có thể ban cho chúng ta trí tuệ vô cùng nhạy bén. Đặc biệt là đối với sự tăng trưởng khả năng ghi nhớ, trí tuệ mẫn tiệp cùng với khả năng diễn giảng, biện luận ngài đều mang đến hiệu quả đặc biệt. Hơn nữa, với lòng bi mẫn của ngài luôn tịnh hóa các nghiệp xấu ác làm giảm thọ mạng của chúng sanh.
  1. Tướng Mạo Đức Bạch Văn Thù

 

  • Dung mạo: Đầu đội bảo quan, nét mặt vui vẻ, thể hiện trí tuệ thấu suốt tất thảy giống như đồng tử trẻ tuổi.
  • Tôn Tượng Bạch Văn Thù có thân màu trắng.Tay phải để ở đầu gối tác Ấn Thí Nguyện, vịn cành hoa sen, trên hoa có cây kiếm Trí Tuệ dựng đứng. Tay phải để ngang ngực tác Ấn Chuyển Pháp Luân, vịn cành hoa sen, trên hoa có quyển Kinh Bát Nhã, Tôn này chủ yếu là có thể làm cho ngưng dứt tất cả tai nạn, cũng là Pháp Tức Tai, có thể tiêu trừ tất cả Nghiệp Lực.
  • 2 Hình tượng : Bạch Văn Thù có nhiều loại truyền thừa, do đó hình tượng của bản tôn cũng có sự khác biệt. Hình tượng thường thấy nhất về Bạch Văn Thù được miêu tả như sau: Toàn thân trắng như tuyết, tịnh khiết như thủy tinh, ngài có một mặt hai tay, thân hơi nghiêng về bên trái. Hai tay kết ấn thuyết pháp đặt ở trước ngực, mỗi tay cầm một nhành hoa Ô ba lạp.  Trên nhành hoa bên tay phải có một thanh kiếm trí tuệ, đầu lưỡi kiếm phát quầng lửa sáng lấp lánh. Biểu thị cho việc lấy kiếm trí tuệ chặt đứt tất thảy chấp trước, trói buộc nội tâm; tay trái duỗi ra đưa sát nhành hoa sang bên tai trái, trên nhành hoa có hộp đựng bộ Bát nhã kinh, biểu thị cho trí tuệ đều bắt nguồn từ kinh điển này. Ngài đội bảo quan, vật trang sức có vòng khuyên tai, vòng đeo cổ, vòng kiềng, các vòng đeo ở tay và chân đều được làm từ các loại châu báu quý hiếm. Tóc ngài kết thành 5 búi, màu tóc đen láy, trên các búi tóc có gắn ngọc như ý. Ngài như trong tư thế ngồi kiết già trên nguyệt luân hoa sen. Bạch Văn Thù còn có một loại hình tượng khác, điểm khác biệt là tay phải không cầm kiếm và hoa, hoa trên tay trái có đặt Bát nhã kinh, trên đó có thanh kiếm trí tuệ dựng đứng.

 

  1. Thần Chú Đức Bạch Văn Thù

Om Wa Ke Dam Na Ma

Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi

(Câu thần chú chỉ được dùng đối với các hành giả đã nhận quán đảnh)

  • Tu trì Pháp môn của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có thể tăng trưởng công đức trí tuệ. Ký ức kiên cố được thông biện, Khẩu diễn tám vạn Diệu Pháp, biết rõ chân nghĩa của vạn Pháp, tiêu trừ ngu muội và các quả báo, nghiệp chướng của Ngữ nghiệp như câm ngọng.
  • Bạch Văn Thù có thể dùng trị trăm bệnh. Trì Chú của Bạch Văn Thù có thể dùng trị bách bệnh, bởi nghiệp lực tạo ra, nhờ đó mà ngài tịnh hóa.

Câu chuyện ngắn: Thời kỳ Dân quốc, pháp sư Năng Hải khi nhập Tạng học pháp đã kể lại một câu chuyện mà bản thân trải nghiệm cùng với thượng sư của mình (đại sư Tây Tạng là Khang Tát Nhân Ba Thiết). Tương truyền đại sư tu trì pháp môn Bạch Văn Thù đạt thành tự nhất định. Bấy giờ ở đất tạng có truyền thống khẩu truyền toàn bộ Đại tạng kinh, do đó đại sư đã đem Cam châu nhĩ và Đan châu nhĩ tụng qua một lần cho chúng tăng nghe. Thông thường, phải qua thời gian ít nhất là 1 năm mới đọc hết được. Khang Tát Nhân Ba Thiết chỉ trong vòng thời gian 3 tháng ngắn ngủi đã truyền xong. Ngài có được năng lực siêu phàm này là nhờ vào việc tu trì pháp môn Bạch Văn Thù.

 

 

Viết bình luận của bạn: