Tượng Phật Ngài Địa Tạng - Kích thước cao 28Cm

Thương hiệu: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hàng
2.420.000₫
“Từ nay nhẫn đến về sau trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, Tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc...
Gọi điện để được tư vấn: 0927049999
Hình thức thanh toán Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

“Từ nay nhẫn đến về sau trăm nghìn muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, Tôi nguyện cứu vớt chúng sinh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh... những kẻ mặc tội báo như vậy thành Phật cả rồi, sau Tôi mới thành bậc Chính Giác.”

“Địa Tạng Vương Bồ Tát” phát nguyện làm trống địa ngục. Bởi vậy, chúng sinh quan niệm khi niệm kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Địa Tạng, hồi hướng cho các người thân, chủ nợ của mình, dựa vào lực đại từ bi của ngài có thể thoát khỏi nỗi khổ địa ngục, tránh lưu lạc ba ác đạo, sớm sinh vào cõi Trời, cõi Người.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây