Hộ Pháp Kim Cang 40Cm Vẽ Và Trơn Tượng Phật

Thương hiệu: tây tạng Tình trạng: Hết hàng
8.250.000₫
 LỰC SĨ KIM CANG VÀ MẬT TÍCH KIM CANG Sơ lược Lực Sĩ Kim Cang Kim Cang Lực Sĩ hay còn gọi Na La Diên Kim Cang, một vị thần bảo hộ Phật giáo trong Thiên bộ, được miêu tả để trần phần thân trên, lộ cơ bắp cuồn cuộn thể hiện...
Gọi điện để được tư vấn: 0927049999
Hình thức thanh toán Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

 LỰC SĨ KIM CANG VÀ MẬT TÍCH KIM CANG

  1. Sơ lược Lực Sĩ Kim Cang

Kim Cang Lực Sĩ hay còn gọi Na La Diên Kim Cang, một vị thần bảo hộ Phật giáo trong Thiên bộ, được miêu tả để trần phần thân trên, lộ cơ bắp cuồn cuộn thể hiện tướng phẫn nộ, một tay cầm pháp khí hay kiết ấn, một tay để ngang hông sẳn sàng bảo hộ giáo pháp và người con Phật. Ngài mở miệng tượng trưng cho sự khởi đầu, khai mở, với ý nghĩa “sinh thiện” (mang điều tốt lành). Trong Phật giáo ngài hiện thân ở nhiều hình tướng khác nhau để tùy duyên hóa độ, phù trợ chúng sanh chống lại mối tiêu cực, có nơi ghi chép ngài hiện thân Đại Phạm Thiên , Dược Xoa Tướng. Những hình tướng này không hề là biểu tượng cho cái ác ,mà thay vào đó chính là tượng trưng cho sự dũng mãnh của thực tại căn bản của vũ trụ nói chung, và tượng trưng cho tâm thức của con người nói riêng.

  1. Sơ lược Mật Tích Kim Cang

Mật Tích Kim Cang thân hình màu đỏ hồng săn chắc, tay phải cầm Chày Kim Cang hiện hình tướng giận dữ, tay trái nắm chặt để ngang lưng, ngài ngậm miệng không hở tượng trưng cho sự kết mạc, thể hiện vẻ ẩn kín cơn thịnh nộ vào bên trong với ý nghĩa “đoạn ác” (tiêu tan điều ác), ngài thuộc kim cang thần thủ hộ có thần lực oai mạnh của Phật Giáo, là một trong 20 vị trời, do Tỳ Sa Môn Thiên Vương thống quản. Phật Giáo Đại Thừa cũng như Mật Tông tôn thờ Mật Tích Kim Cang là hóa thân của Bồ Tát Kim Cang Thủ. Thời đức Phật Thích Ca khi ngài đi giáo hóa, vị thủ hộ này thường âm thầm theo hầu bên cạnh, chịu trách nhiệm bảo vệ Phật, hàng phục ngoại đạo cũng như quỷ thần..

  1. Ý Nghĩa Hóa Thân Phẩn Nộ

Một điều khó hiểu của Phật giáo đó là sự xuất hiện của các dạng hình tướng phẫn nộ, khủng khiếp…Có thể nói đó là những hình tướng xấu xí, ghê rợn đến sởn tóc gáy, và những hình tướng phẫn nộ này lại hợp với tinh thần Phật Giáo. Phải chăng đó là sự tiêu diệt những mê muội hư vọng của tâm thức con người, và đồng thời mục đích của các vị còn là sự bảo hộ cho lòng tín, đức tin. Thật ra các thân tướng phẫn nộ được xem là những biểu tượng cho sự chế ngự dục vọng, đánh bại những điều xấu xa, bảo vệ chánh pháp được trường tồn mãi ở thế gian.

 

 

  1. Công Hạnh Nhiệm Màu

Hộ Pháp : Các ngài dùng các phương tiện tùy theo sức mình mà ủng hộ nền Chánh Pháp của Phật, cung cấp và che chở cho chư Tăng bậc chúng Trung Tôn đại diện cho Phật hoằng dương giáo Pháp. Được như vậy Chánh Pháp dễ bề truyền bá lưu thông trong nhân gian và tất cả chúng sanh sẽ thường được an lạc.

Thúc Đẩy Các Thiện Hạnh: Nhờ sự ẩn hình bảo hộ của Kim Cang Lực Sĩ và Mật Tích, những thiện hạnh như giúp đỡ Phật sự, thực hành lời Phật dạy, thuyết giới, thuyết pháp, trì giới, thọ giới, trì tụng kinh chú, biên chép ấn tống kinh điển, v.v…tất cả việc lành, công việc mình tạo ra đều được thuận duyên,  khiến cho Phật Pháp duy trì trường tồn.

Bảo Hộ Tu Hành : Các ngài đã thành tựu được Pháp thân kim cang bất hoại, mọi công việc của các ngài đều luôn sẳn sàng hộ pháp, thường gia hộ, và hộ niệm cho các thiện nam tín nữ thọ trì Phật Pháp.

Nhiếp Phục Phiền Não : Tâm chúng sanh luôn thường còn sự chấp nhiễm, nên các tai họa cứ tiếp diễn, tai ương đang chờ đợi mà không báo trước, bởi các ác nghiệp quá sâu dầy. Các ngài có thể nhìn thấu suốt tâm cang của chúng sanh để hóa giải và đoạn trừ phần nào nghiệp chướng, phiền não.

Tai Qua Nạn Khỏi : Hết thảy ác quỷ, dạ xoa, la sát đều chẳng hại được; rắn độc, thuốc độc thảy đều chẳng làm hại nổi, cũng như mắc nạn nước, lửa, oán tặc, đao, tên, gông cùm, thậm chí là chết ngang. Nếu người đó một lòng có niềm tin vào tam bảo vào quý ngài, thì dù có xảy ra chuyện gì, đều sẳn sàng can ngăn.

Phước Lành Tăng Trưởng : Tâm thường hoan hỉ, nhan sắc tươi nhuận, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành, đây là phúc báu sinh ra từ việc cung kính quý ngài.

Công Việc Thuận Lợi : Nhờ vào Bồ Đề Tâm của các vị chân chính tu hành , tất nhiên  hết thảy chư thiên, đại lực thần tướng ẩn hình thủ hộ, mà thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, các ngài luôn phóng quang minh gia trì cho tất cả các công việc mà vị đó đang và sắp thực hiện.

Gia Trì Pháp Đàn : Một gian thờ hay một đàn thành kim cang không thể thiếu một bên tả bên hữu 2 vị hộ pháp, để nhanh chóng thành tựu các pháp thiện xảo mà không bị tác động bởi nội ngoại cảnh, thật thích hợp khi đặt các ngài trấn đàn và kết giới gia trì.

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây