Kính Đàn Đúc Đúc Nguyên Khối 20x10cm

Thương hiệu: đài loan Tình trạng: Còn hàng
680.000₫
Dùng để quán tưởng trong quá trình tu học cũng như để tự điểm đạo cho mình.Mọi người tu hành về bí pháp Chuẩn đề đều phải có kính đàn trên. Trong các pháp tu khác, đàn tràng phải tạo dựng nên những hình tượng Phật, thánh, tiên rồi bàn...
Gọi điện để được tư vấn: 0927049999
Hình thức thanh toán Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

Dùng để quán tưởng trong quá trình tu học cũng như để tự điểm đạo cho mình.Mọi người tu hành về bí pháp Chuẩn đề đều phải có kính đàn trên. Trong các pháp tu khác, đàn tràng phải tạo dựng nên những hình tượng Phật, thánh, tiên rồi bàn thờ đủ mọi hình thức phức tạp, đơn giản tùy theo từng tông phái khác nhau.

Nhưng tu ở pháp Chuẩn đề bí mật, mỗi hành giả cần tạo một kính đàn mới (mua một cái kính mới chưa sử dụng qua), chọn ngày trong sạch, trăng sáng tạo bông hoa, trái cây cúng dường Đức bổn tôn Chuẩn đề. Rồi trì tụng Thần Chú Chuẩn Đề vào kính đó 108 biến (lần) tất thành trụ kính đàn.

Mỗi khi vào trì niệm, hành giả đem kính đàn đối trước mặt cũng như là đối trước Đức Bổn tôn Chuẩn Đề thì mọi điều ước nguyện sẽ thành trụ.

Kính đàn này có thể tự mình cầu nguyện trì tụng lập kính đàn hoặc có thể nhờ một vị đạo hữu đã tu học trước lập kính hộ đều được (Những ý niệm này, trong những mật kinh Phật giáo đều nói).

Kính đàn này được tạo sau khi hành giả được thọ nhận phép điểm đạo, quán đảnh (Hoặc tự tạo kính đàn và trước kính đàn để tự làm lễ điểm đạo, quán đảnh cho mình). Được thọ nhận phép điểm đạo, quán đảnh tùy theo duyên lành hành giả có thể thọ nhận những thần chú khác như Uế tích kim cang chơn ngôn, thất tinh bắc đẩu chơn ngôn hộ thân chơn ngôn hay là lục tự Đại minh chơn ngôn v.v.v…..để tu trì kèm theo Mật Pháp Chuẩn Đề. Mỗi chơn ngôn đều có nghi quỹ hành trì riêng biệt.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây