Tượng Trừ Cái Chướng Bồ Tát Cao 23cm Nepal

Thương hiệu: Đang cập nhật Tình trạng: Còn hàng
4.800.000₫
ĐỨC TRỪ CÁI CHƯỚNG VỊ BỒ TÁT BAN PHƯỚC THANH TRỪ CÁC CHƯỚNG NGẠI Trừ Cái Chướng Bồ Tát là một trong Bát Đại Bồ tát của Phật giáo, tượng trưng của việc giải trừ mọi chướng ngại. Ngài quán xét biết được chướng ngại của tất cả chúng sinh luôn...
Gọi điện để được tư vấn: 0927049999
Hình thức thanh toán Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa Cửa hàng phật giáo Mật Tông - Kim Cương Thừa

ĐỨC TRỪ CÁI CHƯỚNG VỊ BỒ TÁT BAN PHƯỚC THANH TRỪ CÁC CHƯỚNG NGẠI

Trừ Cái Chướng Bồ Tát là một trong Bát Đại Bồ tát của Phật giáo, tượng trưng của việc giải trừ mọi chướng ngại. Ngài quán xét biết được chướng ngại của tất cả chúng sinh luôn sinh sôi không ngừng nghĩ, vì thế ngài mang tâm niệm muốn cứu độ họ khỏi phiền não và thống khổ, khiến cho thân tâm của họ được an ổn mà không có sợ hãi, đưa họ đến được cảnh giới của giải thoát, niết bàn.

 sinh nào mà dùng tâm thanh tịnh xưng niệm danh hiệu Trừ Cái Chướng Bồ Tát hay là tâm chú của ngài (nếu được bậc thầy ban quán đảnh cho phép trì tụng) thì có thể được Ngài ban phước thanh trừ các chướng ngại, cuối cùng đắc được trí tuệ thanh tịnh viên mãn.

  1. Câu Mantra  : Namah Samanta‐Buddhanam, Ah Sattva‐Hitabhyudgata Tram Tram Ram Ram Svaha.

Thậy vậy trong Bát đại Bồ tát Mạn Trà La kinh nói rằng: “Này thiện nam tử! Có bát Mạn Trà La là pháp yếu thâm sâu của tám vị đại Bồ tát. Nếu có hữu tình y theo pháp dựng lập bát Mạn Trà La này một lần thì hết thảy mười ác, năm nghịch, chê bai kinh thảy đều tiêu diệt. Tất cả nghĩa lợi, thắng nguyện đã mong cầu đều được thành tựu… Thường Trừ Cái Chướng Bồ tát, thân màu vàng ròng, tay trái cầm cây phướng như ý, tay phải thí nguyện, ngồi bán già”.

VẬY NGÀI LÀ AI, NGÀI CÓ NHỮNG NHIỆM MÀU GÌ ĐẾN CÁC CHÚNG SANH?

Ngài có nhiều danh hiệu khác nhau. Trừ Cái Chướng Bồ tát (Sarva-nirvaraṇa-viṣkaṃbhin) là Trừ Nhất Thiết Cái Chướng, Giáng Phục Nhất Thiết Chướng Ngại, Khí Chư Âm Cái Bồ tát. Là một trong tám vị đại Bồ tát của Phật giáo, là chủ Tôn của Trừ Cái Chướng Viện trong Thai Tạng Giới Mạn Trà La, Mật Hiệu là Ly Não Kim Cương. Pháp Tướng của Trừ Cái Chướng Bồ tát là toàn thân màu vàng ròng, không phải màu trắng, vì ngài dễ nhầm lẫn các vị bồ tát giống thân tướng ngài.

  • Bồ tát Trừ Cái Chướng là tượng trưng của ánh sáng. Trừ Cái Chướng Bồ tát hay tiêu trừ phiền não, nghiệp lực, sinh tử của hết thảy chúng sinh. Nhận Biết được chướng ngại và nghiệp chướng của tất cả, nên ngài mong muốn khiến các phiền não khổ đau của chúng sanh được tịnh hóa. Ngoài ra Trừ Cái Chướng Bồ tát hay mãn túc nguyện vọng của chúng sinh, khiến cho thân tâm của chúng sinh an ổn mà không có sợ hãi.
  • Chúng sinh có phiền não của mỗi mỗi hình, mỗi mỗi sắc… khởi Nhân (Hetu) chủ yếu là năm Cái Chướng của nhóm tham, sân, si, mạn, nghi. Năm loại chướng ngại ấy hai che lấp ánh sáng tâm tính của con người, khiến cho thân tâm khó được an ổn. Vì thế ngài sẻ tịnh trừ nhóm các cái chướng đó

Thật quý biết bao khi trong thời đại ngày nay, Mọi người có thể dùng tâm thanh tịnh xưng niệm danh hiệu Trừ Cái Chướng Bồ tát có thể khải phát niệm thiện và trí tuệ của chúng sinh, thanh trừ cấu nhiễm của chúng sinh, cuối cùng đắc được nhân duyên thanh tịnh.

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây